Jako kůň

“Řehtáš se jak kůň.”
“Přestaň, nebo ti jednu vrazím, ať máš proč brečet.”

Smát jsem se radši neměla a brečet nesměla…
Zvláštní, že mi až mnohem později začalo docházet, že to nebyla normální péče nebo výchova… spíš druzúra a programování
Read more...

Like a horse

“You are laughing like a horse.”
“Stop crying right now or I’ll give you a reason to cry.”

I was not supposed to laugh and I sure shouldn’t cry.

It’s strange that it didn’t start to dawn on me until … Read more...

Victims are violent people

“Victims are violent people.”
Byron Katie

Dealing with victims can be rather challenging, unless you function from awareness.
Then it can be pretty funny.

Have you ever had somebody in your life who no matter what you offer them always … Read more...

Staří známí

Procházím těsně podél výkladní skříně a nemám nejmenśí záměr cokoliv si koupit. Snad proto se ani nedívám dovnitř, vím, kam směřuji a i když nespěchám ani mě moc nezajímá, co prodávají právě v těchto starožitnostech.

Právě jsem odfacilitovala našlapaný kurz … Read more...

Comfort or Ease

Yesterday I was looking at how progress hardly ever comes in the straight line… it’s often 20 steps ahead, 4 back, 3 ahead, 1 back, 7 ahead, 2 back, 12 ahead… the point is, it might not always be comfortable, … Read more...

Pohodlí anebo lehkost

Včera jsem se dívala na to, jak se pokrok téměř nikdy nedostaví v přímé linií… často je to 20 kroků vpřed, 4 zpátky, 3 dopředu, 1 vzad, 7 vpřed, 2 dozadu, 12 dopředu… rozhodně to nemusí být vždy pohodlné, přitom … Read more...

Kolečko od trakaře

“Jedno je kolečko od trakaře.”

Toto jsem doma slýchala pokaždé, když jsem dostala na vybranou a odpověděla, že je mi to jedno.

„Jedno?! Jedno je kolečko od trakaře.“
Jinými slovy: Nebuď hloupá a vyber si.

A tak jsem se naučila … Read more...

Ženatý se životem

Za posledních šest let jsem nasbíral spoustu různých tělesných procesů.

Foundation mi připadala nějak moc oficiální.
Bylo to, jako bych se musel oženit s  Accessem a na to jsem zatím nebyl připraven…

ale zúčastnil jsem se všech tělesných procesů z … Read more...

Change of environment

Recently I was telling a friend how many, many years ago I first created a vacation abroad. It’s not that we didn’t fly abroad before, but many years ago, the abroad was the Czech Republic and I was returning home … Read more...

Změna prostředí

Nedávno jsem známému líčila jak jsem před mnoha a mnoha lety poprvé vytvořila dovolenou v zahraničí. Ne že bychom nelétali na dovolenou do zahraničí, ale zahranićí bylo před mnoha lety ČR a domů do Holandska jsem se vracela naprosto vyřízená … Read more...

Znovuzrozený

Minulý týden při návštěvě Samšiny jsem tam na obrázku viděl dvoukomínovou zříceninu hradu. Vypadala nějak povědomě.

Když jsme se pak vraceli z procházky k úžasným skalním útvarům, najednou jsem si jí všimnul znova.

Později, když jsme tam byli s celou … Read more...