Kdo je kdo

“Nevěřím nikomu, kdo je milý ke mně, ale protivný na číšníka. Protože, kdybych já byl v jeho postavení, chovali by se ke mně stejně.”
Muhammad Ali

Nejsem sice Muhammad Ali, nicméně jsem se za poslední roky často ocitnula v situacích, kdy se na mě ostatní snažili udělat dojem právě tímto způsobem – tím, že byli protivní k těm, koho považovali za poskoky.

Dívat se na ostatní z této pozice ovšem nesvědčí o něčí nadřazenosti, ale o pravém opaku – pokud jste jen trochu vnímaví, rychle vám dojde, že tito jedinci si tak kompenzují svou vlastní nejistotu a pocit méněcennosti.

Jste-li ochotní být přítomní s tím, co se odehrává kolem vás, získáte obrovské množství informací o druhých právě ze způsobu, jakým se chovají k ostatním.
Ať už si toho ti ostatní jsou vědomi anebo vůbec ne…

Pokud někdo předstírá laskavost směrem k vám jen proto, že jste v jeho nebo jejích očích úspěšní, patrně po vás něco chtějí…
Jaké to bude být si vědomi jejich skrytých agend?
Pozorovat věci a nemít na ně úhel pohledu vám umožní vědět kdo je kdo a vybrat si to, co bude fungovat pro vás v jakékoliv situaci.

Byli byste ochotní mít takový přehled?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *