Peníze

Peníze

Od okamžiku, kdy jsem se dostala do styku s Access Consciousness®, se moje finanční situace začala dynamicky měnit.
Clearing večer o penězích byl shodou okolností prvním online kurzem, který jsem absovovala,  a hned poté jsem začala používat nové prostředky (tools) v mém životě.

Myslela jsem si – když to nepomůže, tak to rozhodně neuškodí

Neměla jsem tušení, co se stane později.
Tempo, kterźm se moje názory na peníze začaly měnit a tím i má finanční realita, mě překvapilo a nadchlo.

Různí facilitátoři mi častěji řekli, že mám talent s penězi a přijímáním (receiving). A potom co jsem zažila zejména v poslednćh 2 letech jim věřím.

Ráda bych vám představila skvělé prostředky Access Consciousness, které vám umožní získat a vytvořit větší svobodu v oblasti peněz.

Jakým přínosem mohou být tyto nástroje pro vás?

Datum: 1. listopad 2017
Čas: 20:30 – 22:00
Kde: online prostřednictvím ZOOM

Cena: 600,- Kč

Registrace a další informace: accessivana@gmail.com