Pryč s traumaty

Během tohoto celodenního výcviku představíme 2 tělesné procesy a spoustu dalších prostředků Access Consciousness, které Vám pomohou pochopit, co se vlastně děje v tělech a s těly pokud prožíváme trauma a zároveň vám poskytneme procesy, které trauma účinně z těla odstraňují.

CIRCUITRY
Tento tělesný proces je vhodný pro všechny klienty, kteří utrpěli v minulosti jakýkoliv úraz nebo záchvat(y) nebo se podrobili chirurgickému zákroku.
Obnovuje tok energie v oblastech téla, kde byl přísun energie přerušen nebo oslaben chirurgickým zákrokem, úrazem, či šokem při záchvatu.
Kromě jiného vhodné pro osoby s epilepsií, autismem, ADHD, ADD, OCD…

ZERO SUM OF TRAUMA
Zero Sum of Trauma je proces, který používáme v případech, kdy je tělo traumatizováno. Ruší především účinek kumulativního traumatu na tělo.
Proces Zero Sum of Trauma mění to, co zablokuje trauma na místo a odstraňuje šok a trauma z těla.
Zero Sum of Trauma trauma může být použit v případech nevyřešené bolesti nebo omezení pohybu u někoho s anamnézou traumat, zvláště opakovaným traumatem.
Může se to týkat sportovců i těch, kteří vykonávají fyzickou práci, která opakovaně zahrnuje intenzivní / nadměrnou námahu.

Pokud je tělo traumatizováno, přizpůsobuje se nové úrovni bolesti a začne fungovat, jako by tento stav byl normální. Ti, kteří takovou činnost vykonávají, obvykle mají tendenci zvyknout si na tuto úroveň bolesti / zmenšené funkce a pokračovat v činnosti, což přináší další traumata.
Na tomto tréninku představíme nové možnosti pro práci s traumaty, s tímto vysoce účinným a jemným procesem Access Consciousness. Jakým přínosem může být tento proces pro vaši praxi?

Přístupné pro každého. Nemusíte mít zkušenosti s Access Consciousness.
Po tréninku obdržíte oficiální certifikát a můžete tyto procesy provádět v rámci své praxe.

Datum: 19. leden 2020
Čas: 10:00 až 17:00
Místo: Zlín
Investice: 2800,- za 2 tělesné procesy

Po ukončení obdržíte 2 oficiální certifikáty a můžete tyto procesy provádět v rámci své praxe.

Přístupné všem!
Registrace: prostřednictvím e-mailu na adresu: teamaccessivana@gmail.com

Celý život k nám přichází s lehkostí, radostí a slávou!