Bohatství

Bohatství – čisticí večer Access Consciousness

Znáte už Access Consciousness? Tato v České republice stále populárnější modalita skýtá mnohé možnosti pro změnu našeho života, včetně oblasti bohatství a financí.
Chcete vědět jak otevřít zdroje bohatství ve vašem světě a životě?
Zajímá vás jak vytvořit bohatství kontaktů, projektů, zážitků, zábavy a lehkosti s tvorbou?
Nejen základní prostředky, které jsou dostupné pro tvobu finačních zdrojů, ale i tvorbu bohatství v širším slova smyslu, představí Ivana během tohoto večera.

“Ráda vám představím skvělé prostředky Access Consciousness, které zcela změnily mou vlastní finanční realitu a umožňují tisícům dalších na světě získat a vytvořit krásnější život, včetně větší svobody v oblasti peněz.”

Jakým přínosem mohou být tyto nástroje pro vás?

Datum: 13. květen 2021
Čas: 18:00 – 19:30
Kde: Český Ráj

Investice: 900,-Kč

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je registrace předem nutná!
Děkujeme.

Registrace: https://forms.gle/5Nv1nCWr1VUP5q7e9
Další informace: accessivana@gmail.com