Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Osoba shromažďující údaje je:

Ivana Faber
Sloestraat 16
1826 CV Alkmaar
The Netherlands
mobil: +310618728162
www.accessivana.com

2. JAKÉ ÚDAJE UCHOVÁVÁM?
Uchovávám veškeré údaje, které potřebuji pro udržování našeho vztahu se zákazníky a klienty. Tyto údaje sahají od záznamů obsahujících úplné jméno, e-mailovou adresu a stát až po rozsáhlejší záznamy obsahující úplné jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, adresu, jakož i detaily o závislých osobách.
Pro daňové účely, jestliže navštěvujete třídu nebo koupíte produkt, uchovávám vaše IČO nebo DIČ a veškeré údaje, které potřebuji pro vystavení správného účtu ve všech jurisdikcích, ve kterých podnikám.
Smím uchovávat vaši dodací adresu za účelem dodání produktu a vaši fakturační adresu, která bude použita pro ověření plateb kreditní kartou nebo jiných platebních metod.

3. PROČ UCHOVÁVÁM VAŠE ÚDAJE?
Uchovávám vaše údaje pro poskytování služeb, které nabízím zdarma, a pro splnění mých smluvních povinností vůči mým zákazníkům a klientům.
Osobní údaje jsou uchovávány, abychom vám mohli posílat informace a pro registraci vašich tříd a telekonferencí.
Záznamy o třídách a telekonferencích jsou uchovávány a distribuovány, abychom umožnili klientům a zákazníkům přehrávat třídy a telekonference, kterých se zúčastnili. Dle výše uvedených tříd a telekonferencí jsou záznamy spojeny s produkty, které se prodávají.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?
Můj tým a já máme přístup k vašim údajům, abychom mohli plnit naše smluvní povinnosti vůči našim zákazníkům a klientům. Můj tým může zahrnovat můj komunikační a marketingový tým, moje organizátory akcí a pracovníky administrativy. Dále, práce outsourcingu na úkolech pro specialisty v rámci IT a účetnictví například někdy vyžaduje poskytnutí přístupu konzultantům k vašim údajům, kdekoli a kdykoli to je požadováno pro splnění mých zákonných povinností vůči úřadům nebo pro vývoj a zlepšení našich služeb.
Dále,(1) Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, USA, (2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork T12 DCR 4, Ireland, a (3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian Beach, QLD 4573,
Austrálie, všechny tři strany uváděné jako „Access Consciousness” nebo „společnosti”, mají přístup k vašim základním údajům (úplné jméno, e-mailová adresa, dodací adresa, stát a číslo telefonu), když se zaregistrujete pro jednu z mých Access Consciousness tříd prostřednictvím mé všeobecné webové stránky www.accessconsciousness.com. Toto se vztahuje na live (osobní) třídy, telekonference a online kurzy, jakož i třídy nabízené live via audio a live stream třídy. Prosím vezměte na vědomí: Access Consciousness získá přístup k vašim základním údajům, jen když se přihlásíte do jedné z Access Consciousness tříd nebo telekonferencí, které nabízím. Access Consciousness nemá přístup k vašemu IČO nebo DIČ.

5. SDÍLÍM VAŠE ÚDAJE?
Jak je uvedeno výše, sdílím vaše údaje s Access Consciousness, jestliže se rozhodnete zúčastnit se Access Consciousness třídy. Access Consciousness je franšízový systém, který používá sdílený celosvětový marketingový nástroj přes jeho webovou stránku www.accessconsciousness.com. Prosím vezměte na vědomí: Nesdílím vaše údaje s facilitátory, se kterými jste neabsolvovali třídu.
Access Consciousness je vázán stejnou smlouvou o ochraně údajů, kterou jsem já také vázán.

6. JAK DLOUHO JSOU ÚDAJE UCHOVÁVÁNY?
Uchovávám údaje po dobu, kterou:- mám vztah s vámi jako zákazníkem nebo klientem nebo zainteresovanou stranou – jsem povinen ze zákona, pro daňové účely
– až do vašeho odhlášení nebo mně požádáte o vymazání vašich informací

7. JAKÁ PRÁVA NA OCHRANU ÚDAJŮ MÁM JAKO ZÁKAZNÍK?
Jako zákazník máte právo: – spravovat vaše e-maily nebo placený odběr – korigovat veškeré informace, které uchovávám – vyžadovat detaily údajů o vás, které uchovávám – požadovat vymazání nebo omezení vašich uchovávaných údajů. Jestliže si budete přát aktualizovat, změnit nebo doplnit vaše údaje, dejte mi vědět na této e-mailové adrese: accessivana@gmail.com Jestliže si budete přát být vymazáni z naší databáze, kontaktujte mě prosím zde: accessivana@gmail.com

8. JSOU ZÁKAZNÍCI POVINNI POSKYTOVAT SVÉ ÚDAJE?
Ano, jako zákazník nebo klient musíte poskytovat údaje, které potřebuji pro plnění mých smluvních povinností v rámci různých služeb, které nabízím. V závislosti na tom, co ode mě požadujete, požádám vás o poskytnutí informací, které mohou sahat od úplného jména, e-mailové adresy a státu až po detaily včetně úplného jména, telefonního čísla, e-mailové adresy, adresu, jakož i detaily závislých osob.

9. COOKIES, PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZACE
Používám cookies, aby moje webová stránka byla funkční a přívětivá pro uživatele. Vyskakovací okno se objeví poprvé, když navštívíte moji stránku, a informuje vás, že používám cookies, a že pokračováním mi udělujete souhlas s umísťováním cookies na váš počítač. V rámci tohoto budou cookies umístěny na váš počítač, takže se nezobrazí vyskakovací okno pokaždé, kdy navštívíte webovou stránku.
Neprovádím automatické profilování v žádné formě. Někdy zkontroluji, o jaká témata se klient zajímá na základě jeho předchozích voleb tříd nebo produktů.
Nesdílím ani neprodávám vaše údaje žádným externím agenturám. Kontroly předpokladů pro pokročilé třídy probíhají automaticky.

10. KDE UCHOVÁVÁM VAŠE ÚDAJE?
Užívám více systémů pro uchovávání vašich údajů pro plnění mých smluvních ujednání se zákazníky a klienty.
Všeobecně jsou informace uchovávány v cloudových službách a na počítačích ve státu mého domicilu,
USA, Evropská unie a Austrálie.

11. JAK CHRÁNÍM VAŠE ÚDAJE?
Zaměstnanci Access Consciousness , dodavatelé a externí agentury, se kterými spolupracuji, všichni podepsali dohodu o důvěrnosti (NDA Non-Disclosure Agreements). Byli také proškoleni v oblasti ochrany údajů. Přístup k uchovávaným údajům může být uskutečněn jen prostřednictvím zabezpečených bodů přístupu, a to uživateli s povolením pro přístup k informacím