Ty závěry

Ale já přece nejdu do závěru…
Jen mám na věci svůj názor.

Jasně a každý názor, který je pevný a nemění se je závěr.
Pokud to pro vás funguje, nic se neděje.

Zda to pro vás funguje je ovšem otázka…

Všude tam, kde nejsme schopni připustit jinou možnost a vidět, že druzí to mohou mít zcela jinak, aniž bychom sami byli v reakci, máme pevný úhel pohledu a ten funguje jako filtr.

Filtr, přes který už nemůžeme vidět co se vlastně děje.

Jakmile se uzamkneme do pozice “je to takto”, přestaneme vnímat jakékoliv jiné možnosti. To znamená, že neuslyšíme informace, které by nám mohly přispět ani nebudeme schopni přijímat jiné možnosti, pokud jsme se už rozhodli, jak se věci mají.

Když toto začneme pozorovat, teprve nám dojde kolik názorů lidé přebírají jeden od druhého, aniž by se sami podívali na to, co se vlastně děje.

Když vám někdo řekne cokoliv pozitivního či negativního o sobě, či o někom jiném – jak často to přeberete a “zbaštíte i s navijákem”, aniž byste se sami přesvědčili, zda se to vůbec shoduje se skutečností, tak jak ji vnímáte vy?

Tento mechanismus programování jedinců, kteří se nejsou schopní oprostit od toho co slyší a ptát po tom, co je pravda pro ně samotné, je zneužíván dnes a denně.

Televize a další média, politika, korporátní byznys jsou na tom založeny a v osobním styku jsme stejným praktikám vystaveni dnes a denně.

V konečném důsledku je to každý z nás, kdo má naprostou kontrolu nad tím, zda se necháme ovládat anebo jsme ochotní dívat se na věci sami za sebe, dohledat si nezávislé informace a také se ptát:
“Jaký zájem má tato osoba na tom, že mi informace předkládá tímto způsobem?”

Zvlášť tam, kde se vyjadřují sami o sobě a svých produktech v superlativech a haní ostatní by u vás měla blikat červená kontrolka.

Vždyť tam, kde se necháte naprogramovat se jednak stáváte terčem posměchu těch, komu se povedlo z vás udělat hloupé a jednak zaručeně neuvidíte to, co by pro vás ve skutečnosti bylo přínosným.

Nejen v osobě nebo produktu, který pro vás otrávili, ale i ve všem, co je s tím energeticky kompatibilní.
Přestanete vnímat kvalitu a možnosti, pokud začnete spoléhat na ty, kdo se vás snaží ovládat.

To je nejčastější mechanismus, kterým omezujeme celý svůj život a dobrá zpráva je, že i tady toto je možno změnit…

Nejde to samo a nikdo druhý vás z toho nevytáhne ani vás nezachrání před vaší neochotou vědět.
Jakmile ovšem začnete pokládat otázky namísto toho přebírat cizí soudy a vytvářet závěry, nic a nikdo vás už nezastaví a ovládnout vás bude stále složitější.

Dojde vám totiž, že se to děje a jakmile začnete namísto řečí druhých vnímat, co se jim vlastně honí hlavou, nastává opravdová zábava.

Byli byste ochotni vědět?
Byli byste ochotni vytvářet svůj život z toho co víte?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *