Meditace s generativní energií Země

Zavřete na chvilku oči a expandujte za hranice vašeho těla 100 tisíc mil ve všech směrech.
Nahoře do oblohy, dolů do země a vnímejte úhel pohledu, jaký má Země.

Zlobí se na nás Země za to, že děláme vrty?
Zlobí se na nás Země, že jsme ji poškodili?
Zlobí se Země na nás za cokoliv?

Nebo je Země laskavá?
Má Země laskavost, kterou bychom mohli sami obejmout?

Kdybychom byli tou laskavostí, kterou je Země, co bychom mohli vytvořit a generovat?
Musíte vidět, že je rozdíl v tom, jakým bytím je Země. Pták se ráno nevzbudí a neřekne si „Dneska mám špatný účes, nebudu zpívat.“ Zpívá. Zpívá tak jako tak.

Země generuje každý den, takže se nemusí regenerovat tak, jako si myslíme my, že to máme zapotřebí.
Generuje. Co kdybychom my byli ochotní být natolik živí, zdraví a energičtí jako je Země a být na planetě generativní energií?

Energií, která planetě přispívá a dělá ji větší.
Vnímejte zemi tam, kde jsou červi. Je to pocit pohodlí a tepla anebo pocit pohodlí a chladu? Co to je, co nám daruje Země?
Mravenci lezou dolů do země a berou s sebou semínka a semínka, když zaprší, rostou pro budoucnost.

Jakou budoucnost má na mysli Země? a můžeme být součástí této budoucnosti? Nemysleme si, že jsme její součástí. My předpokládáme, že Země je tady proto, aby nás zachránila, ale tak to není. Země tady není proto, aby se o nás starala. Země je tady, aby generovala energii, kterou i my můžeme generovat.

Co by se stalo pro vás, kdybyste byli tou generativní energií, kterou je Země namísto abyste se pokoušeli být jen jiným tvorem, který chodí po ní?
Co kdybyste byli tvorem, který chodí s ní a který pracuje s ní a pohybuje se s ní a má s ní stejnou zkušenost?

Expandujte a vnímejte zvířata kolem sebe ve všech směrech. Vnímejte hmyz v budově, ve které se nacházíte. A vnímejte dar, kterým chce každý tvor být i ti, které se pokoušíme zahubit.
Co kdyby vše mělo nejen účel, ale touhu vám přispět.

Vnímej tu touhu ti přispívávat, aby ses stal více vědomým, více vnímavým, více přítomným a radostnějším a více vším, čím můžeš být a budeš tím nejlepším jakým můžeš být.

Co když to nejlepší, jaký můžeš být teď, je to nejmenší, čím můžeš být? Co když to nejmenší, čím teď můžeš být, je to nejlepší, co ti může Země věnovat?

Slunce ti zahřívá pokožku a zahřívá povrch Země, Země to cítí, vnímá a přijímá. A díky tomu umožňuje každé jednotlivé části růst. Co kdybys byl jako Slunce a byl tím, kdo umožnuje každému prvku růst, protože ty existuješ? Buď Zemí, kterou můžeš být a přestaň se pokoušet být ne-Zemí, o které si myslíš, že jí jsi.

Vnímej, jak obrovský se teď cítíš, otevři svoje oči a buď tak obrovský navždy!

Autor: zakladatel Access Consciousness Gary Douglas,
překlad: Ivana Faber, CF.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *