Společenství se Zemí

Jaké by to bylo mít opravdu společenství s planetou Zemí?

Společenství, které znáte z těch momentů, kdy jste v přírodě a kdy je vám úžasně.

Co kdyby toto bytí, mohlo prostupovat váš každý den?
Co když tenhle prostor je pro nás kdykoliv dostupný?
Co když všechno, co je potřeba k tomu tam být, je jenom naše volba?
Co když tyto energie, tyto výživné, pečující, příjemné energie lehkosti a radosti, štědrosti, laskavosti, flexibility, potence můžeme přijímat kdekoliv a kdykoliv a nemusíme kvůli tomu sedět na pláži anebo se procházet po lese?

Co když je můžeme pozvat do svého těla a do svého života kdykoliv a kdekoliv?

Jakou energií je pro vás Země, kterou jste dosud neuznali?
Jakým přínosem je Země?
Kolik laskavosti je v tomto prostoru a zároveň kolik potence a možností?
Jaké bohatství nápadů?

Co když můžete od Země přijímat a zároveň Zemi obdarovávat tím, kdo jste, tím, co si vybíráte?

Jaký bude náš život, když si uvědomíme, že máme známého anebo vlastně blízkou přítelkyni, která je tak obrovská, potentní a přitom tak laskavá?

Víte, že Země touží nám přispět? Že s námi neustále spolupracuje? Neustále nás obdarovává?

Jakých energií jste si ještě vědomi v této souvislosti? Jsou tam přírodní entity, jsou tam různá místa, která vám chtějí přispět, jsou tam určité energie, které vám jsou vlastní a se kterými už dávno tvoříte, se kterými jste se narodili?

Pro někoho to může být energie ohně, vody, země a půdy, energie větru, bouřky, skal, minerálů …

Které energie Země jsou vám a vašemu tělu blízké?

Které akustické energie jste si už dávno vybrali, o kterých víte, že vyživují vaše tělo? Jaké další energie vám touží a mohou přispět?

Které energie vám přispívají každý den, každý moment, které jste zatím neuznali?

A kterých si můžete teď být vědomi z tohoto prostoru bez bariér? Co kdyby to, co je mimo vás a to, co je uvnitř vás, nebylo oddělené žádnými stěnami, bariérami, zdmi? Co kdyby to, co je vně a uvnitř vás a vašeho těla, byl jeden prostor?

Prostor společenství se Zemí, mimo polaritu, kde možnosti existují a kde změna je snadná.

Jakou inspirací může být planeta pro každého z nás a jakým přínosem můžeme my být pro planetu?

Jakou energií, prostorem, vědomím a volbou můžeme my a naše těla být, abychom byli energií jednoty a energií společenství s planetou, přírodou a celým vesmírem?

Autor: Ivana Faber, CF

One Reply to “Společenství se Zemí”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *