Nedobytná pevnost

Všichni je známe… Lidi, kteří si kolem sebe vystavěli ohromné stěny a bariéry, často tak silné, že přes ně nevidí, neslyší a nevnímají co se děje kolem, co je jim nabízeno, jaké mají možnosti…

Co se stane, když se oddělíme, abychom si udrželi svou “pravdu” je že si vytvoříme filtr, přes který se díváme na svět kolem sebe. Filtr, který nám neumožňuje vidět co se vlastně děje kolem, protože jak už jsme slyšeli v Accessu mnohokrát: Nevidíme a nejsme schopni přijmout to, co neodpovídá našim soudům. Díváme se na svět přes tlusté kouřové sklo a divíme se, že nevidíme barvy kolem.

Výsledkem je to, že dynamicky eliminujeme to, co jsme schopni přijmout. Je to jako snažit se přijmout plné náruče, které se nám vesmír snaží poskytnout přes pancíř vlastní výroby.

To stojí spoustu úsilí a energie, kterou nemáme pro tvorbu svého života, neboť ji už používáme k jeho destrukci, aniž bychom si to vůbec uvědomovali.

Jaké by to bylo odstranit všechny uměle vytvořené stěny separace, všechny bariéry, pancíře a brnění, o kterých jste usoudili, že je potřebujete a které nám brání v tom vnímat a přijímat to, co se vlastně děje?

Jaká bude realita na planetě, když si stále více a více z nás bude schopno vybrat fungovat z vědomí společenství a  jednoty?

Víte, že když vám druhá osoba ukáže své stěny nemusíte vystavět bariéry které se jim vyrovnají? Být zranitelný/á a bez obrany je ta nejsilnější pozice, kterou můžete ve světě zaujmout. Odtud je možno změnit cokoliv.

Jste-li zranitelní a bez obrany budete schopni vnímat a přijímat vše, budete moci obdržet vědomí toho, co je možno vytvořit, změnit, přidat…

Vesmír touží vás obdarovat, jaké by to bylo být schopen/ schopná tyto dary přijímat namísto toho se jim bránit?

Autor: Ivana Fa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *