Těla, vnímání, vědéní, bytí a přijímání

Date: 12/04/2019
Time: 00:00:00 - 00:00:00
Location: Praha

Pokud jdete za myšlenky, pocity a emoce jako způsob, kterým fungujete a dostanete se k vnímání, vědění, bytí a přijímání, získáte vědomí o spoustě věcí, které stagnovaly a potíží ve vašem životě, které jste nemohli změnit, a budete schopni je změnit a jít dál.