Pět základních zákonů lidské hlouposti

Tuto zábavnou esej jste možná dostali do svého inboxu spolu s nahrávkami silvestrovského vysílání Access Consciousness.
Jelikož mě nebývale pobavila, překládám do češtiny pro vaši potřebu…

Základní zákony lidské hlouposti je krátká esej napsaná italským ekonomem Carlem Cipollou. První vydání bylo napsáno v angličtině a vyšlo v roce 1976. Původně bylo záměrně distribuováno pouze důvěrně mezi jeho přáteli. Důvod je prostý. Ta publikace byla zamýšlena jako jakýsi vtip, kde autor čelil několika vážným tématům odlehčeným způsobem, který nelze brát příliš vážně.

Nejznámější úryvek je ten o lidské hlouposti. Při řešení tak rozumného tématu přišel s extravagantní a zajímavou teorií, která mu přinesla neuvěřitelný úspěch. Nejen, že byla esej oficiálně publikována, ale byla také přeložena do mnoha jazyků a distribuována po celém světě. Nyní představuje milník v kontroverzním tématu lidské hlouposti.

Pojďme se ponořit do 5 základních zákonů lidské hlouposti.

První základní zákon

Vždy a nevyhnutelně všichni podceňují počet hloupých jedinců v oběhu.

Hlupáci existují, ale podle Cipolly možná jejich počet a vliv v naší společnosti hluboce podceňujete. Byl o tom tak silně přesvědčen, že tvrdil, že „jakýkoli číselný předpoklad by se ukázal jako podhodnocený“. Toto prohlášení bylo zjevně přehnané a součástí jeho hravého stylu psaní. Na druhou stranu by se taková myšlenka neměla brát na lehkou váhu. Ostatně nejde o první zákon náhodou.

Prosím, zamyslete se nad všemi lidmi, které jste považoval za inteligentní, do té doby než vám došlo, že se ve skutečnosti chovají hloupě až tupě. Pokud stále nejste přesvědčeni, Cipolla navrhl experiment. Vyjděte na ulici a uvidíte, kolik lidí trvá na tom, že vám brání v pohybu bez zjevného důvodu. Jak byste jejich chování nazvali, pokud ne hloupé?

Druhý základní zákon

    Pravděpodobnost, že je určitá osoba hloupá, je nezávislá na jakékoli jiné vlastnosti této osoby.

Cipolla považoval hloupost za lidskou vlastnost, jako mít blond vlasy nebo černé oči. V důsledku toho nemůže být distribuován zhruba rovnoměrně ve všech vrstvách společnosti, bez ohledu na úroveň vzdělání lidí. „Ať už se člověk pohybuje v elegantních kruzích nebo mezi kanibaly, ať u těch, kdo se zavřou do kláštera nebo se rozhodnou strávit zbytek života ve společnosti krásné partnerky, faktem zůstává, že se vždy budete muset potýkat s tím samým procentem hloupých lidí“.

V tomto pesimistickém pohledu jsou lidské bytosti odsouzeny setkávat se s hloupostí. Také podle Cipolly neexistují žádná bezpečnější místa nebo řešení, jak se tomu vyhnout. Jediné, co můžete udělat, je přijmout to a žít s tím po zbytek své existence.

Třetí základní zákon

    Hloupý člověk je ten, kdo způsobí ztráty jinému člověku nebo skupině lidí, přičemž nic nezíská nebo může dokonce sám ztratit.

Carlo Cipolla to považoval za zlatý a nejdůležitější zákon, na který by se nemělo zapomínat. Hloupost nepovažoval za záležitost IQ, ale spíše za nedostatek vztahových schopností. Zejména věřil, že je možné klasifikovat lidi na základě jejich chování. Hlupáci jsou ti, kteří škodí druhým a často i sobě. Naopak chování inteligentních nebo příliš naivních lidí směřuje k pomoci druhým.

Konkrétně věřil, že hloupé lidské bytosti se chovají iracionálně a těžko pochopitelným způsobem. To neznamená, že jejich činy nemají vliv na váš život. Naopak, je velmi pravděpodobné, že si vzpomenete na lidi, kteří vám překáželi, působili vám potíže, frustrace a utrpení. O to překvapivější je, že takoví hloupí lidé svým chováním možná ani nic nezískají. Cipolla totiž prohlásil, že „existují lidé, kteří svým nelogickým jednáním ubližují nejen druhým, ale i sobě. Takoví lidé patří do rodu super hloupých.”

Čtvrtý základní zákon

Nehloupí lidé vždy podceňují škodlivou sílu hloupých jedinců. Zejména nehloupí lidé neustále zapomínají, že v jakémkoli čase, místě a za jakýchkoli okolností se jednání a/nebo stýkání se s hloupými lidmi vždy ukáže jako chyba, za kterou draze zaplatíte.

Aby byl tento zákon jasnější, Carlo Cipolla dodal, že „hloupí lidé jsou smrtelně nebezpeční, protože pro rozumné lidi je těžké si představit a pochopit chování hloupých“. Z takového pohledu útoky hloupých lidí vždy zaskočí ty inteligentní. O to těžší je přijít s racionální obranou. Na druhou stranu by to bylo málo užitečné, protože nelogické akce nelze pochopit pomocí logiky.

Výsledkem je, že když podceňujete jejich sílu, jste zranitelní a jste vždy vydáni na milost a nemilost nepředvídatelnosti hloupých lidí. Byl také přesvědčen, že inteligentní lidé mají tendenci si myslet, že ti hloupí mohou škodit jen sami sobě, že jsou imunní vůči jejich činům. To je obrovská chyba, kdy se rozumní lidé cítí nezranitelní a nebezpečně snižují ostražitost.

Pátý základní zákon

    Nejnebezpečnější jsou hloupí lidé

Tento zákon přichází jako přirozený důsledek předchozího a čtvrtého základního zákona. Také, pokud nemáte ponětí o tom, co tím Cipolla myslel, vysvětlil to ještě jasnější tím, že přidal následující důsledek:

    Hloupý člověk je nebezpečnější než bandita.

Z pěti dosud předložených zákonů by tento měl být nejsrozumitelnější a nejrozumnější. Ve skutečnosti nám zdravý rozum říká, že inteligentní lidé, bez ohledu na to, jak nepřátelští mohou být, jsou předvídatelní. Naproti tomu hloupí lidé nejsou. Díky tomuto jemnému rozdílu jsou hloupí lidé neuvěřitelně děsivější než inteligentní lidé. Na závěr je třeba to považovat za jakési shrnutí celé jeho teorie o lidské hlouposti.

Závěr

Italský ekonom Carlo Cipolla nás naučil, že s pouhou ironií a zdravým rozumem lze dospět k úchvatným myšlenkám. Jak jsme právě viděli, dokázal bezstarostně oslovit lidskou hloupost jasným a pronikavým způsobem. Shrnutím tak složitého a kontroverzního tématu do pěti základních zákonů vytvořil skutečnou a fascinující teorii. Zpočátku sdílená pouze se svými přáteli, tato teorie se stala mezinárodně známou a nyní je studována v mnoha oborech. I když by se to nemělo brát příliš vážně, je třeba na tuto teorii pamatovat, když vás nevyhnutelně brzdí lidská hloupost.

Mind Cafe – Uvolněné, inspirativní eseje o štěstí.

Díky, Jordan Gross.
Anglický originál

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *