Chcete ľahkosť namiesto ťažoby tejto reality?

Date: 20/03/2019
Time: 00:00:00 - 00:00:00
Location: Zvolen

Budeme pracovať s dvoma novými telesnými procesmi Access Consciousness.
Nechajte ťažobu uhlov pohľadu, ktoré ostatní majú na vás alebo na čokoľvek, a ktoré ste uložili do vášho tela odísť.

Aká ľahkosť je možná vo vašom svete?