Peníze od A do Z

Start date: 02/12/2020
End date: 17/12/2020
Time: 00:00:00 - 00:00:00
Location: online

Možnosti tvorby nové finanční reality s prostředky Access Consciousness jsou neomezené a na této interaktivní sérii, která je vhodná jak pro začátečníky, tak pokročilejší se budeme dopodrobna věnovat nejrůznějśím prostředkům Access Consciousness v oblasti peněz.
Jaké nové možnosti čekají právě na vás?