Lichaamsbewustzijn – hoe dan?

Lichaamsbewustzijn - hoe dan?

Wat weet jouw lichaam? Een heel intrigerende vraag!

Een clearingsessie met Ivana Faber met behulp van de magische tools van ACCESS CONSCIOUSNESS® om jou te laten weten dat jij en jouw lichaam WETEN.

Hoe zou het zijn om te allen tijde te weten waaraan jouw lichaam behoefte heeft?
Hoe zou het zijn om meer verbinding te hebben met jouw fysieke lichaam?
Hoe zou het zijn om meer lichaamsbewustzijn toe te laten?

Jouw lichaam weet veel en geeft veel aan. Door middel van subtiele en soms minder subtiele aanwijzingen word je erop gewezen wat wel en niet wenselijk is, wat wel en wat niet werkt,
wat wel en wat niet meer gemak creëert in jouw leven.

Wat als jouw lichaam een belangrijke bijdrage is om je leven anders in te richten?

Hoe fantastisch zou het zijn om te weten wat je lichaam voortdurend met jou communiceert?

 

Om een afspraak te maken voor een clearingsessie of voor meer informatie, stuur een bericht naar accessivana@gmail.com of bel met 072 520 46 47.