Uznej své vlastní dary, talenty a kapacity

Jaké by to bylo být si plně vědom svých jedinečných schopností?
Jaké by bylo, kdyby se zdi, které jsme si postavili mezi námi a našimi dary, rozpustily a proměnily v nebývalé možnosti?

Co by se změnilo, kdybyste věděli, co Vás dělá jedinečnými?

Jaký nový prostor a tvorba budou možné?

Uznání, je jednou z těch nejdynamičtějších prostředků, které máme dispozici pro tvorbu našeho života.

Během tří večerů si budeme hrát s energickými cvičeními, abyste zvýšili své vědomí vašich darů, schopností, nadání, talentů a kapacit.

Datum: 11.,12.,13. prosinec
Čas: 20:30-21:15
Kde: online prostřednictvím zoom
Investice: 1.200,-

S touto serií vás zvu k poznání všech vašich skrytých kvalit.
Co když vědět a uznat, jak jste skvělý/á změní nejen váš vlastní život, ale i celý svět?

Registrace a další informace: accessivana@gmail.com

 

Celý život přichází ke mně s lehkostí, radostí a slávou!