TTTE Mentální poruchy & Entity s Dr. Anthony Mattis

Date: 06/05/2019
Time: 00:00:00 - 00:00:00
Location: online

V tomto tréninku se budeme podrobně zabývat tím, kde vědomí si entit a psychologické poruchy byly chybně identifikovány a nesprávně aplikovány.

Pojďme se vzdělávat, namísto medikovat!