Menu naší reality

Jak jsem to mohla takhle zvorat?
Proč se mi to přece nepovedlo?
Kde jsem udělala chybu?

Otázky, které nejsou ve skutečnosti otázkami, ale závěry mohou jak nás a naši mysl, tak často celý náš život zacyklovat a postavit do role někoho, kdo selhal, komu se to nikdy nepodaří, někoho, kdo udělá lépe, když to příště ani nezkusí.

Co když něco jiného je pravda?

Co když udělat chybu je prakticky nemožné, protože cokoli můžeme brát jako zkušenost a příležitost k tomu něco se naučit, zesílit a vnitřně růst?

Co je na tom správně?
Co je správně na mně?
Jak se to zlepší?
Jak to můžu obejít?
Co jiného je možné?

Otevřené otázky, které poukazují na nové možnosti, otevírají v našem životě více prostoru a lehkosti.

V momentě, kdy začneme vnímat sebe, coby tvůrce a převezmeme zodpovědnost za to, jakým způsobem komunikujeme se světem kolem nás, nám rychle dojde, že vinit nebo litovat se, nebude nikdy vytvářet přínosnější a expanzivnějśí skutečnost a že volba, jak se k nejrůznějśím situacím postavíme a co si z nich vybereme je pokaždé jen a jen na nás.

V Access Consciousness se učíme že právě generativní otázky otevírají nový prostor a díky nim se často objeví možnosti, které jsme si ani nedokázali představit. Menu naší reality se rozšiřuje každou otevřenou otázkou, kterou jsme ochotní položit!

Co když tvořit nové možnosti a mít na výběr vůbec nemusí být komplikované?
Jaké to bude mít pestré a bohaté „meníčko“ pro tvorbu svého života?

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *