Klíče ke království

V současné době se na nás hrnou počty a statistiky zprava i zleva a pokud to máte trochu podobně jako já, tak už jste je možná úplně vypustili, tím spíš, že spousta z nich se jeví nějakým způsobem „mimo“. Přesto se občas najdou číslice, které přitáhnou mou pozornost.

Nevím, nakolik se to o mně ví, ale původním zaměstnáním jsem stavební inženýrka a ač mě to už rozhodně neživí a s největší pravděpodobností ani nikdy živit nebude, ještě pořád mám ráda čísla, zvlášť pokud vypovídají o něčem, co mi dělá radost.

Tak jsem zcela mimoděk zjistila, že skupina, ve které se každý měsíc scházíme u dárkových webinářů Království Nás, zcela nepozorovaně dosáhla 888 členů, což je pro mě úžasné zjištění, zvlášť z toho důvodu, že povědomí o ní se šíří bez jakékoliv reklamy prostě tím, že její členové zvou ty, o kom vědí, že pro ně může být přínosem.

Posledního večera v této sérii se v prosinci účastnilo přes 120 osob zároveň a den na to při webináři s Energetickým tahem pro rok 2021 byl, k mému naprostému údivu, zoom po strop plný, ještě než jsme začali nahrávat!
Moje obrovská vděčnost za takový zájem o Access, tvorbu, společenství a změnu.

Další z alarmujících čísel v tom nejpozitivnějším slova smyslu se týká mého pravidelného newsletteru, který posílám, co možná pravidelně, v pondělky a pátky. U posledních vydání se jeho čtenost vyšplhala o celých 15 procent nahoru oproti předchozím vydáním a krom „suchých“ čísel, které na mě chrlí statistiky, mě těší zejména vaše reakce na jejich obsah.

Jedna z Bars facilitátorek, se kterými úzce spolupracuji, mi vysvětlila, proč se tonu, dle jejího úhlu pohledu tak děje: „Jde o obsah a přínos pro všechny, ty otevíráš možnosti, která posilují ostatní a sdílíš množství praktických informací.“

Jak úžasné, že je to pro mě to nejzábavnější, co si dokážu představit?
Energetická výměna s tolika z vás je nedílnou součástí mé tvorby a inspiruje mě ubírat se stále dál, společně.

A je to cesta plná překvapení. Někdy překvapím já vás novým vhledem, otázkou, či perspektivou, jindy vy mě úžasnou energií vaší odezvy na některou z akcí.
Je to prostor, ve kterém si přispíváme navzájem a tvoříme společně vlny, které dosahují mnohem dále než dokážeme dohlédnout.

Díky za vás a naši interakci!

Kolik klíčů má toto Království?
Co vše ještě společně odemkneme?

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *